سایتهای کلیکی

ellaos hiypELLAOS.com

سایت هایپ ellaos

 سایت ellaos یک سایت سرمایه گذاری پر ریسک میباشد که نزدیک به یک ماه پیش به صورت رسمی کار خودرا شروع کرده است.

در نظر داشته باشید که این سایتها عمر بسیار کمی دارند و هر ان ممکن است اسکم شوند.

ما سرمایه گذاری در هیچ سایتی را پیشنهاد نمیکنیم وهدف از بررسی این سایت دریافت 4دلارجایزه از سایت میباشدELLAOS.com

ellaos.com review, ellaos.com reviews, ellaos.com hyip, ellaos.com investments, ellaos.com attachments, ellaos.com refback, ellaos.com insurance, ellaos.com hyip, ellaos.com rcb

پلن های سرمایه گذاری سایت

<!--ELLAOS.com-->
    <a href="https://ellaos.com/?source=ptcworldi">
        <img width="468" height="60" src="https://ellaos.com/images/en/468x60.gif" alt="ELLAOS.com"/>
    </a>
<!--ELLAOS.com-->

Initial


Term of your deposit: 10 days 
Package price: $ 25 
Charges: At the end of the term 
Percentage: + 15% or + 3.75 $

Universal
Term of your deposit: 10 days 
Package price: 50 $ 
Charges: Daily 
Percentage: + 2% per day 
The deposit is refunded at the end of the term. 
Your income: + 20% or 10 $. 

Comfortable
Term of your deposit: 23 days. 
Package price: 100 $. 
Accruals: Every 4 hours. 
Interest: + 1%. The 
deposit is included in the payment and 
returns for 17 days. Your income: + 38% or $ 38

ellaos.com review, ellaos.com reviews, ellaos.com hyip, ellaos.com investments, ellaos.com attachments, ellaos.com refback, ellaos.com insurance, ellaos.com hyip, ellaos.com rcb

Practical
Term of your deposit: 25 days 
Package price: $ 250 
Charges: Every day 
Percentage: + 6% 
Deposit is included in payments and beats off for 17 days 
Your income: + 50% or $ 125 

Profitable
Term of your deposit: 30 days 
Package price : $ 500 
Accruals: Every 3 days 
Percentage: + 16% 
Deposit is included in payments and beats off for 18 days (if you consider RefBek) 
Your income: + 60% or $ 300 

Strategic
Term of your deposit: 28 days 
Package price: $ 1,000 
Charges: Every 7 days 
Percentage: 42% 
deposit is included in the payment and bounces 21 days 
your income: + 68%, or $ 680 

pay

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن